Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Sponsors

The SUSTAINICUM COLLECTION and teaching resources were developed within the initiative project Sustainicum funded by the Austrian Federal Ministry of Science and Research within the framework of MINT-Massenfächer as part of the budget offensive of 2011/12 for higher education. Additional teaching resources were developed within the CONSUS project funded with the support of TEMPUS of the European Union.