Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

TU Graz

In the face of emissions harmful to human beings and the environment and scarce energy reserves, one of the central challenges of the new millennium is to create an environment worth living in for young people. What are sought after are global innovative solution models.

Graz University of Technology is taking on this challenge. As a herald in teaching, a discoverer and optimizer in research and as a role model for lived sustainability, it actively promotes the dialogue on environmentally compatible development on all levels.