Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Contact

Contact persons:BOKU Wien

Richard Kromp
eMail: richard.kromp(at)boku.ac.at

Postal Address:

Center for Global Change and Sustainability
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
SUSTAINICUM COLLECTION
Borkowskigasse 4, Baracke 4
A-1190 Wien, Austria